Linki

  • www.twojealimenty.pl – Portal poświęcony problematyce alimentów i egzekucji alimentacyjnych
  • www.komornik.pl – Krajowa Rada Komornicza
  • www.izba.warszawska.komornik.pl – Izba Komornicza w Warszawie
  • www.ekw.ms.gov.pl – Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych
  • www.firma.gov.pl – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  • ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu – Wyszukiwarka Krajowego Rejestru Sądowego
  • www.stat.gov.pl/regon/ – Główny Urząd Statystyczny

Krajowa Rada Komornicza uruchamia bezpłatną Infolinię Komorniczą. Będzie ona dostępna w każdy wtorek, w godzinach 9-15, pod numerem telefonu: (22) 299 87 77. Już od 4 kwietnia br. każdy, kto chciałby zasięgnąć informacji odnośnie procesu egzekucji komorniczej, może zwrócić się o poradę.