Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie  Agnieszka Papińska-Dzikowicz jest właściwy do prowadzenia egzekucji przeciwko Dłużnikom, których miejsce zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej/siedziby – znajduje się na obszarze właściwości terytorialnej  Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie (Warszawa-Wola i Warszawa-Bemowo).

Komornik Sądowy Agnieszka Papińska-Dzikowicz prowadzi postępowania egzekucyjne nie tylko w granicach swojej właściwości ale również na terenie całego kraju, na zasadzie wyboru komornika przez Wierzyciela.

Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie o następującej treści:

„Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 8 ust.6 ustawy z dnia 29.08.1997r. o komornikach sądowych i egzekucji”

Prawo wyboru Komornika:
Art. 8.5 Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru, komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.
Art. 8.6. Wierzyciel dokonując wyboru komornika składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.
(Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z dnia 27.06.2007 r. Nr 112 poz 769).

Jednocześnie informuję, iż do egzekucji z nieruchomości wyłącznie właściwi pozostają komornicy działający przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie.

Agnieszka Papińska-Dzikowicz
Komornik Sądowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

 

 

 

 

Tagi: komornik Warszawa Bemowo,  komornik Warszawa Wola, egzekucja Komornicza Warszawa, licytacje Warszawa, komornik Warszawa